BALCAR, Otokar (1907–1983)

Narozen 19. 10. 1907 ve Veřovicích, okr. Nový Jičín. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, maturita 1925. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1929. Kněžské svěcení: 1930. Pastorace. Profesor SŠ. Doktorát teologie: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, promoce 25. 11. 1945. V roce 1948 byl tamtéž povolán jako suplent filosofie, pro nemoc téhož roku působení ukončil. Od 1. 9. 1948 do 30. 9. 1969 pastorace. Dne 30. 9. 1970 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor křesťanské filosofie, s účinností od 1. 10. 1969. Dne 5. 6. 1973 jmenován tamtéž docentem pro obor srovnávací vědy náboženské, spisy Biblická zpráva o prvních lidech v učení Církve ve světle antropologie a etnologie a Prameny náboženství v pojetí Henri Bergsona a ve světle ethnologie. Platnost jmenování odborným asistentem opakovaně prodloužena, působení ukončeno dne 31. 8. 1974. Přednášel filosofii (1969–74), morální teologii a pastorální teologii (1971–74). Pastorace. Zemřel dne 11. 2. 1983.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 326.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi