BAYER, František (1905–?)

Narozen 14. 6. 1905 v Bernarticích nad Odrou, okr. Nový Jičín. SŠ: Cyrilometodějské klasické gymnasium na Velehradě, arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita. VŠ: bohosloví na universitě v Innsbrucku (5 semestrů), filosofická fakulta Karlovy university v Praze, obor latina a němčina (1937–39 a 1945–47), absolutorium 1947. Profesor SŠ. Dělník. Důchodce 1965. Dne 4. 11. 1969 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci lektorem latiny a němčiny. Působení ukončeno 30. 6. 1970. Další podrobnosti nezjištěny.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 330.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989