BOUBLÍK, Vladimír (1928–1974)

Karel SKALICKÝ: Česko-římský teolog Vladimír Boublík, in Teologické texty (1993) č. 3, s. 105-106. Teologické texty 3 (1993)

ObálkaMonica SCHREIER, Karel SKALICKÝ: Česko-římský teolog Vladimír Boublík. Symposium k jeho nedožitým 70. narozeninám, 25.-26. listopadub 1998 , České Budějovice 1999. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří ŽŮREK: Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka, Praha: Krystal OP, 2008. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří ŽŮREK: Soteriologická interpretace predestinace v podání Vladimíra Boublíka a její předpoklady, in Listy filologické (2005) č. 1-2, s. 75-96. Česká národní bibliografie

Veronika BARTOŠOVÁ: Teologie nekřesťanských náboženství a problematika anonymního katechumenátu Vladimíra Boublíka , České Budějovice (diplomová práce obhájená na TF JU) 2000.

ObálkaVáclav STEINER: Vladimír Boublík o mimokřesťanských náboženstvích, in Teologické texty (1993) č. 4, s. 124-127. Česká národní bibliografie