CIKRLE, Vojtěch (1946–)

Narozen 20. 8. 1946 v Bosonohách (Brno). SŠ: Střední škola pro pracující v Brně. VŠ: Vysoké učení technické v Brně (1967–68), Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, absolutorium 1976. Kněžské svěcení: 1976. Pastorace. Další studie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, licenciát teologie, promoce 14. 5. 1984. Dne 1. 7. 1982 jmenován prefektem kněžského semináře v Litoměřicích, s účinností od téhož dne. Působení ukončeno dne 1. 9. 1986. Od 1. 10. 1982 opakovaně ustaven na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích lektorem pro obor církevního zpěvu. Působení ukončeno 30. 6. 1986. Dne 15. 9. 1986 jmenován rektorem kněžského semináře v Litoměřicích, s účinností od 1. 9. 1986. Působení ukončeno dne 31. 3. 1990: dne 14. 2. 1990 jmenován biskupem brněnské diecéze a 31. 3. téhož roku vysvěcen na biskupa.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 340.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie